Cənubi Azərbaycan ərazisində qədim türk hökmdarının mumyası tapıldı

0
755

 

İran hökuməti 4000 yaşlı abidəni məxfi saxlamaqda davam edir. Cənubi Azərbaycan ərazisində 2010 ildə indiki İranın tərkibində olan Qərbi Azərbaycan ostanında, Qızıllı kəndi yaxınlığında təsadüfən qədim Azərbaycan dövləti padşahlarından birinin mumiyası tapılıb. Bu nadir tapıntı Xudafərin su anbarı üçün qazıntı işləri görülən zaman aşkar edilib. Bir neçə min il əvvəl Azərbaycan ərazisində dövranını sürmüş padşahın mumiyalanmış cəsədi bir həvəskar tərəfindən videolentə alınıb.
Videodan göründüyü kimi bu nadir tapıntının üzərində qədim mixi yazıları ilə yazılmış kitabə mövcuddur. Cəsədin başına geyindirilmiş tac qızıldandır və olduğu kimi qalıb. Cəsədin yerləşdirildiyi tabut da qızıldandır. Onun yanına qədim döyüş silahı olan nizə qoyulub. Cəsədin baş tərəfində, sağda isə qızıl sandıqça qoyulub. Başında olan tac, onun nizəsi, üzərindəki kitabələr və sandıqça qiymətli daşlarla bəzədilib. Bu əlamətlər qəti olaraq müəyyənləşdirməyə imkan verir ki, mumiyalanmış cəsəd bir zamanlar bu ərazidə hakimiyyət başında olan ünlü padşahlardan biri olub. İlkin dəyərləndirməyə görə bu mumiyanın yaşı üç min ildən artıqdır. Əgər İran tərəfi abidəni məxfi qrifi altından çıxarsa, mumiyanın öyrənilməsi bölgənin tarixi ilə bağlı məqamlara mühüm dəqiqləşdirmələr etməyə imkan verəcək

В Южном Азербайджане была найдена мумия

Иранское правительство продолжает хранить в секрете памятник возрастом в 4000 лет. На территории Южного Азербайджана в западной азербайджанской провинции нынешнего Ирана, недалеко от деревни Гызылы в 2010 году была обнаружена мумия и принадлежит одному из царей древнего Азербайджана. На эту редкую находку наткнулись во время копательных работ для Худаферинского водохранилища. Мумифицированный труп короля, который жил на территории Азербайджана несколько тысяч лет назад, был снят на видео любителем.
Как видно из видео, на этой редкой находке есть табличка с надписью на древнем михи. Корона на голове трупа золотая и не подверглась изменению. Гроб в котором находится тело, также является золотым. Рядом с ним расположено копье – древнее боевое оружие. В изголовье трупа, справа положен золотой ящик. Корона на голове, копье и табличка с надписью украшены драгоценными камнями. Все это приводит к выводу, что мумифицированное тело принадлежит когда-то одному из самых уважаемых царей региона. По предварительным оценкам, этой мумии более трех тысяч лет. Если иранская сторона поднимет гриф секретности над мумией, то ее исследование позволит внести ясности в важных исторических вопросах региона.

Cənubi Azərbaycan ərazisində mumya tapıldı

Cənubi Azərbaycan ərazisində mumya tapıldıİran hökuməti 4000 yaşlı abidəni məxfi saxlamaqda davam edir. Cənubi Azərbaycan ərazisində 2010 ildə indiki İranın tərkibində olan Qərbi Azərbaycan ostanında, Qızıllı kəndi yaxınlığında təsadüfən qədim Azərbaycan dövləti padşahlarından birinin mumiyası tapılıb. Bu nadir tapıntı Xudafərin su anbarı üçün qazıntı işləri görülən zaman aşkar edilib. Bir neçə min il əvvəl Azərbaycan ərazisində dövranını sürmüş padşahın mumiyalanmış cəsədi bir həvəskar tərəfindən videolentə alınıb. Videodan göründüyü kimi bu nadir tapıntının üzərində qədim mixi yazıları ilə yazılmış kitabə mövcuddur. Cəsədin başına geyindirilmiş tac qızıldandır və olduğu kimi qalıb. Cəsədin yerləşdirildiyi tabut da qızıldandır. Onun yanına qədim döyüş silahı olan nizə qoyulub. Cəsədin baş tərəfində, sağda isə qızıl sandıqça qoyulub. Başında olan tac, onun nizəsi, üzərindəki kitabələr və sandıqça qiymətli daşlarla bəzədilib. Bu əlamətlər qəti olaraq müəyyənləşdirməyə imkan verir ki, mumiyalanmış cəsəd bir zamanlar bu ərazidə hakimiyyət başında olan ünlü padşahlardan biri olub. İlkin dəyərləndirməyə görə bu mumiyanın yaşı üç min ildən artıqdır. Əgər İran tərəfi abidəni məxfi qrifi altından çıxarsa, mumiyanın öyrənilməsi bölgənin tarixi ilə bağlı məqamlara mühüm dəqiqləşdirmələr etməyə imkan verəcəkВ Южном Азербайджане была найдена мумияИранское правительство продолжает хранить в секрете памятник возрастом в 4000 лет. На территории Южного Азербайджана в западной азербайджанской провинции нынешнего Ирана, недалеко от деревни Гызылы в 2010 году была обнаружена мумия и принадлежит одному из царей древнего Азербайджана. На эту редкую находку наткнулись во время копательных работ для Худаферинского водохранилища. Мумифицированный труп короля, который жил на территории Азербайджана несколько тысяч лет назад, был снят на видео любителем. Как видно из видео, на этой редкой находке есть табличка с надписью на древнем михи. Корона на голове трупа золотая и не подверглась изменению. Гроб в котором находится тело, также является золотым. Рядом с ним расположено копье – древнее боевое оружие. В изголовье трупа, справа положен золотой ящик. Корона на голове, копье и табличка с надписью украшены драгоценными камнями. Все это приводит к выводу, что мумифицированное тело принадлежит когда-то одному из самых уважаемых царей региона. По предварительным оценкам, этой мумии более трех тысяч лет. Если иранская сторона поднимет гриф секретности над мумией, то ее исследование позволит внести ясности в важных исторических вопросах региона.https://youtu.be/PvUKde-sric

Posted by Turkic World on Dienstag, 26. Dezember 2017

https://youtu.be/PvUKde-sric

BIR CAVAB BURAXIN