0
837

Şahin Fazil

 

Qəzəl

                           

       

         Xocalı Soyqırımından 25 il ötdü.

      Bəs haçan erməni soyqırımı başlayacaq?

                         Onlar buna layiqdirlər!!!

 

 

Çox fəlakətli nifaqdır Xocalı  soyqırımı,

Xalqımın köksünə dağdır Xocalı soyqırımı.

 

“Qoy qırım!” olmalıdır soyqırıma indi əvəz,

Saplanan türkə bıçaqdır Xocalı soyqırımı.

 

Təhqirə məruz olan qeyrətimizdir  Xocalı,

Söndürülmüş çox ocaqdır Xocalı soyqırmı.

 

Güllələnmiş babalardır, qana qəltan nənələr,

Süngülənmiş hər uşaqdır Xocalı soyqırımı.

 

Yaği yadlar tərəfindən ləkələnmiş örpək,

Başa həsrətli papaqdır Xocalı soyqırımı.

 

Lalənin rəngi hopubdur Xocalı torpağına,

Suyu qan çay və bulaqdır Xocalı soyqırımı.

 

Çəkilən dildir ağızdan, üzülən qol və ayaq,

Kəsilən baş və qulaqdır Xocalı soyqırımı.

 

Viran olmuş necə mənzil, uçurulmuş neçə mülk,

Dağılan zorla tifaqdır Xocalı soyqırımı.

 

Gözümüzdə elə sancaqdı çıxarmaq lazım,

Üzümüzdə şapalaqdır  Xocalı soyqırımı.

 

“Ölən öldü və keçən keçdi” demək mümkünmü?

Qanayırsa, hələ sağdır  Xocalı soyqırımı.

 

Bir şəhər yox, neçə min kənd, qəsəbə, yurd-obadır,

Neçə bağdır, neçə dağdır Xocalı soyqırımı.

 

Döyüşək ər kimi, övrət sayağı ağlamayaq

Bizə bədnam yamaqdır Xocalı soyqırımı.

 

Çıxa bilməz yadımızdan soyumun faciəsi,

Hər zaman yad olacaqdır Xocalı soyqırımı.

 

Soyqırımlar törədənlər yetə qoy soyqırıma,

Qəlbdən çıxmayacaqdır Xocalı soyqırımı.

 

Bir xəbərdir ki, gərəkdir yayıla hər tərəfə,

Bəşərə qanlı soraqdır Xocalı soyqırımı.

 

Zəngəzurdur ki, yüz ildir paralanmış, Şahin,

Yaralanmış Qarabağdır Xocalı soyqırımı.

 

 

 

21 fevral 2017

BIR CAVAB BURAXIN