Poeziya buketi, nəğmə çələngi

0
323

Əfsanə Qurbanova

ƏFSANƏYƏ BƏNZƏYİR

Qəribədir bu həyat,

Hökmü verir hər saat.

Mənasızdı kainat,

Əfsanəyə bənzəyir.

***

Qanadsız arzularım,

Yığılan suallarım.

Dolaşıq xəyallarım,

Əfsanəyə bənzəyir.

***

Ötüb keçən illərim,

Boynun bükən güllərim.

Xəyali ümidlərim,

Əfsanəyə bənzəyir.

***

Yarım qalan piyalə,

Köksü qaralan lalə.

Eşitdiyin o nalə,

Əfsanəyə bənzəyir.

OXŞAYIRSAN

Hərdənbir təsəllin ilə,

Ovudana oxşayırsan.

Alovlanan ürəyimi,

Soyudana oxşayırsan.

***

Bəzən gözlərimin gözün,

Açırsan, arx açan kimi.

Hərdən də bağlayıb arxı,

Qurudana oxşayırsan.

***

Birdən çılğın sevgi ilə,

Eşqi gətirirsən dilə.

Əfsanəni niyə belə,

Unudana oxşayırsan?

OLMUR

Dərd düyünü var məndə,

Xumar gözlərim nəmdə.

Söz gizlənir sinəmdə,

Yazmaq da olmur.

***

İtirdim sağı, solu,

Bu yol tikanla dolu.

İstədim azam yolu,

Azmaq da olmur.

***

Bəmə düşüb avazım,

Düşündüm bir söz yazım.

Fələyə quyu qazım,

Qazmaq da olmur.

ƏFSANƏYƏM

Həyat yolu çaş-baş edib,

Həyatıma biganəyəm.

Zaman ələkdən keçirib,

Dərviş kimi divanəyəm.

***

Hanı ağ yol, hanı işıq?

Görən işıqda biz varıq?

Dolandım şama mən yazıq,

Elə bil ki, pərvanəyəm.

***

Dəryadan damla götürən,

Sevinc əkib, qəm bitirən.

Bütün ümidin itirən,

Nağıl kimi Əfsanəyəm.

SEVİRƏM E…

Səni elə-belə deyil,

Bilə-bilə sevirəm e…

Silib nəmli gözlərimi,

Gülə-gülə sevirəm e…

***

Tut, sığalla əllərimi,

Külək vuran tellərimi.

Sənlə bütün dərdlərimi,

Bölə-bölə sevirəm e…

***

Keçirirəm ələyimdən,

Söz yoruldu gileyimdən.

Tənhalığı ürəyimdən,

Silə-silə sevirəm e…

***

Son qoyuram göz yaşıma,

Sevgi yazdım eşq daşıma.

Hopmusan bu yaddaşıma,

Gülə-gülə sevirəm e…

Hazırladı İsa Rəvan