Azərbaycanda fəhlələr çox cinayət törədir, yoxsa təhsil alanlar? – Rəsmi

0
618

turme-mehbus

 

 

 

 

 

 

 

“Azərbaycanda fəhlələr çox cinayət törədir, yoxsa təhsil alanlar?” sualına Dövlət Statistika Komitəsinin “Cinayət törətmiş şəxslərin sosial-demoqrafik əlamətlərinə görə bölgüsü” məlumatlarına əsasən cavab tapmağa çalışacağıq.

Komitənin məlumatlarına əsasən belə qənaətə gəlmək olar ki, həm fəhlələr, həm də təhsil alanlar arasında cinayət törədənlərin sayında ilbəil azalma müşahidə olunur.

Əvvəlcə fəhlələrin törətdikləri cinayətlərin statistikasına diqqət yetirək:

– 2000-ci ildə – 855 nəfər.
– 2001-ci ildə – 409 nəfər.
– 2002-ci ildə – 431 nəfər.
– 2003-cü ildə – 342 nəfər.
– 2004-cü ildə – 407 nəfər.
– 2005-ci ildə – 356 nəfər.
– 2006-cı ildə – 444 nəfər.
– 2007-ci ildə – 533 nəfər.
– 2008-ci ildə – 640 nəfər.
– 2009-cu ildə – 584 nəfər.
– 2010-cu ildə – 523 nəfər.
– 2011-ci ildə – 488 nəfər.
– 2012-ci ildə – 455 nəfər.
– 2013-cü ildə – 427 nəfər.
– 2014-cü ildə – 389 nəfər.
– 2015-ci ildə – 395 nəfər.

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında təhsil alanların törədikləri cinayətlərin statistikası isə belədir:

– 2000-ci ildə – 163 nəfər.
– 2001-ci ildə – 136 nəfər.
– 2002-ci ildə – 122 nəfər.
– 2003-cü ildə – 106 nəfər.
– 2004-cü ildə – 113 nəfər.
– 2005-ci ildə – 131 nəfər.
– 2006-cı ildə – 113 nəfər.
– 2007-ci ildə – 135 nəfər.
– 2008-ci ildə – 119 nəfər.
– 2009-cu ildə – 151 nəfər.
– 2010-cu ildə – 122 nəfər.
– 2011-ci ildə – 117 nəfər.
– 2012-ci ildə – 112 nəfər.
– 2013-cü ildə – 109 nəfər.
– 2014-cü ildə – 117 nəfər.
– 2015-ci ildə – 88 nəfər.

BIR CAVAB BURAXIN