Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası dekan, kafedra müdiri və müəllim vəzifələrini tutmaq üçün müsabiqə elan edir

0
1879

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası dekan, kafedra müdiri və müəllim vəzifələrini tutmaq üçün müsabiqə elan edir

Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlərin dekan vəzifəsinə fakültənin, kafedra müdiri vəzifəsinə isə müvafiq kafedranın profilinə uyğun yüksək, peşə-ixtisas hazırlığı, elmi ad və elmi dərəcələri olmalıdır. Sənədlər Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi kolleqiyasının 15 noyabr 2017-ci il tarixli, 5/5 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş qaydalara əsasən elan dərc olunandan bir ay müddətinədək Akademiyaya təqdim edilməlidir.

1. Maliyyə fakültəsi – dekan

2. İqtisadiyyat fakültəsi – dekan

3. Maliyyə və mühasibat uçotu – kafedra müdiri

4. Ümumi riyaziyyat və təbiət elmləri fənləri – kafedra müdiri

5. Sosial tərəfdaşlıq HİH və humanitar fənlər kafedrası – kafedra müdiri

Müəllim vəzifələrinin müsabiqəsində iştirak etmək istəyənlərin müvafiq ixtisas üzrə elmi dərəcələri olmalıdır. Sənədlər Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin 7 avqust 1996-cı il tarixli, 401 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş qaydalara əsasən elan dərc olunandan bir ay müddətinədək Akademiyaya təqdim edilməlidir.

. Mühasibat və maliyyə uçotu – 1 yer

2. Maliyyə və bank işi – 1 yer

3. Vergilər və vergitutma – 0,5 yer

4. Audit – 1 yer

5. Maliyyə nəzarəti və audit, maliyyə bazarları – 0,5 yer

6. İdarəetmə uçotu və idarəetmə təhlili – 0,5 yer

7. Sığorta işi – 0,5 yer

8. Maliyyə hesabatlarının təhlili və maliyyə təhlili – 0,5 yer

9. Statistika – 0,5 yer

10. Mikroiqtisadiyyat və makroiqtisadiyyat – 2,5 yer

11. Menecment – 0,5 yer

12. Marketinq –0,5 yer

13. Dünya iqtisadiyyatı – 0,5 yer

14. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi – 0,5 yer

15. Aqrar və sosial sahələrinin iqtisadiyyatı – 0,5 yer

16. Biznesin əsasları, Qiymət və qiymətləndirmə – 1 yer

17. Azərbaycan iqtisadiyyatı – 1 yer

18. Ətraf mühitin iqtisadiyyatı – 0,5 yer

19. İnsan resurslarının idarə edilməsi – 0,5 yer

20. Riyaziyyat – 1,5 yer

21. Mülki müdafiə – 0,5 yer

22. Ekologiya – 0,5 yer

23. İqtisadi informatika və İKT – 2 yer

24. İşgüzar yazışmalar, Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti – 1 yer

25. Azərbaycan tarixi – 1 yer 26. Sosiologiya – 1 yer 27. Hüquq – 2,5 yer

28. Sosial iş – 2 yer

29. Xarici dil – 4 yer

30. Sosial tərafdaşlıq – 0,5 yer

31. Sosial təminat– 0,5 yer

32. Multikulturalizmə giriş – 0,5 yer

Telefonlar: 563-13-07, 563-06-88 Ünvan: AZ 1130, Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti 181.

BIR CAVAB BURAXIN